Laatste Verslag & Agenda

Beknopt verslag van de vergadering van mei en juni:
Eind vorig jaar mochten we de plannen voor het nieuwe buurthuis aan u voorstellen. Maar... het project gaat niet door. De privépartner trok zich terug. Het stadsbestuur wil doorzetten en onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om
een eenvoudig nieuw buurthuis te bouwen. De piste van de assistentiewoningen wordt definitief verlaten. Ook de mogelijkheid om de weide achter het buurthuis te verwerven
wordt verder onderzocht.

Ons engagement voor de blokkende studenten werd concreet. Het buurthuis is dagelijks beschikbaar tussen 9 en 21 uur en dit van 17 mei tot 30 juni.

In samenwerking met het Huis van het kind, lenen we vanaf 1 juli een speelbox uit; concrete
informatie daarover volgt.

Het openbaar vervoer zal in de nabije toekomst anders worden georganiseerd. Veel aandacht gaat naar het afstemmen van de verschillende vervoersmiddelen (trein,bus, maar ook deelauto's en deelfietsen, taxi's). Om alles in goede banen te leiden worden zogenaamde Hoppin-punten ingericht met o.m. laadpunten, fietsstallingen, enkele parkeerplaatsen voor deelauto's... én elektronische informatie. Het bestuur heeft het
voornemen om in ons dorp een volwaardig Hoppin-punt uit te bouwen.

We bereiden volop de vertelwandeling "Gaandeweg Schendelbeke" voor - een coronaveilige activiteit op 11 juli : Schendelbeke Kermis. 

Ondertussen vonden twee participatiemomenten plaats in het kader van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan. We vinden het een gemiste kans dat we als dorpsraad niet betrokken werden bij de bekendmaking van de bijeenkomst op 27 mei over de deelplannen voor Schendelbeke.

Over : de speelbox, de vertelwandeling en het PRUP leest u meer in de dorpskrant, editie eind juni.