Laatste Verslag & Agenda

BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 6 JULI 2022

We maakten de laatste afspraken voor onze BBQ die eindelijk terug kon doorgaan.
Nu het kermisweekend achter ons ligt kunnen we tevreden terugblikken. Er was een goed opkomst voor de BBQ en de bezoekers waren behoorlijk tevreden. Het recent opgerichte Feestcomité van café Den Toren werkte een uitgebreid programma uit. 

Er werd verslag uitgebracht over het maandelijks overleg met vertegenwoordigers van de verschillende dorpsraden. Op de agenda: "het communicatieplan dorpsraden"; we overliepen de verschillende mogelijkheden om zo goed mogelijk te communiceren naar de inwoners van ons dorp. Er werden ook afspraken gemaakt om voor de dorpen meer ruimte te voorzien in het stadsmagazine.

We wachten al geruime tijd op de voorstelling van de scopingnota, een volgende stap in het proces om te komen tot een "Ruimtelijk Uitvoeringsplan". Deze nota werd ondertussen bekeken door de milieu experten en zij wezen op een mogelijke procedurefout bij het opstellen van de startnota. Dit betekent dat een nieuwe startnota (de eerste stap) moet worden opgemaakt. En dus ook de publieke raadpleging moet worden overgedaan. De provincie liet weten dat dit gepland wordt in het najaar. We volgen dit mee op.

U vindt meer informatie op de website van de provincie onder "Geef kleur aan je stad"

Uw dorpsraad heeft vanaf 1 augustus een nieuwe voorzitter: na acht jaar vond Guido de tijd rijp voor een voorzitterswissel.We vormen een hechte en stabiele ploeg die vanaf de start samenwerkt in een opperbeste sfeer en Guido heeft daar in belangrijke mate toe bijgedragen. Hij zorgde voor verbinding en had steeds oog voor het algemeen belang binnen onze dorpsgemeenschap.Hij blijft lid van de dorpsraad.

Jan Thienpont De Coster werd voorgedragen door de collega's en is bereid de taak van voorzitter op zich te nemen.

Volgende vergadering: woensdag 7 september in het buurthuis om 20 uur