Laatste Verslag & Agenda

Ook wij doen aan "thuiswerk".

Op 2 december hielden we onze vergadering digitaal.

Ook al zijn alle activiteiten uitgesteld of afgelast, we waken er ondertussen over dat onze werking niet stilvalt.
 * We sloten ons aan bij de stedelijke actie "Zorg voor licht" en zorgen mee voor een versierde kerstboom op het kerkplein.
 * We bespraken de mobiliteitsproblemen die geuit werden door omwonenden van het buurthuis. We wachten het overleg af dat door de stad zal worden georganiseerd. De stad werkt momenteel aan een globaal beleidsplan mobiliteit voor gans Geraardsbergen en doet dit samen met de burgers. Twee leden van de dorpsraad nemen deel aan het
-opnieuw digitaal - overleg. We houden u op de hoogte.
 * We kregen nieuws van de provincie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan kleinstedelijk gebied Geraardsbergen rond is. De eindfase dus van "Geef kleur aan je stad". De provincie
organiseert een publieksmoment over het 'deelplan Schendelbeke'. We worden dan geïnformeerd over de toekomst van ons dorp mét mogelijkheid tot inspraak.
Voorlopig wordt gemikt op de maand maart maar we zullen moeten afwachten of dit dan reeds mogelijk is.
 * Het actieplan "Trage wegen" werd eveneens afgerond en goedgekeurd door de gemeenteraad.
U kan het wegenplan raadplegen als volgt:

U zoekt via google "Gisbergen".
Onderaan vindt u de webapplicatie "tragewegenplan".
De "groene" wegen zijn open.