Laatste Verslag & Agenda

Beknopt verslag van de vergadering van 3 februari en 3 maart
Het is het stadsbestuur menens met de participatie van burgers. En dit houdt niet alleen in
dat inwoners inspraak hebben in beleidsbeslissingen, maar ook de actieve inbreng (met
plannen, ideeën) van burgers, hier stadsMakers genoemd.
Dorpsraden kunnen daarin een ondersteunende rol spelen. Zo bespraken we tijdens de
twee laatste vergaderingen twee initiatieven op het vlak van participatie.
"StadsMakersbudget" biedt inwoners de mogelijkheid om projecten in te dienen die het
samenleven en de leefbaarheid van de buurt of stad kunnen verbeteren. Hiervoor trekt het
bestuur jaarlijks een budget uit. De grote projecten worden tweemaal per jaar beoordeeld
door een "stadsMakers-jury". Iedereen die wil kan daar deel van uit maken.
"Burgerkwartier waarbij vóór elke gemeenteraad tijd wordt uitgetrokken voor het stellen van
vragen of het aanbrengen van voorstellen.
Vanuit de dorpsraad stellen we ons ter beschikking om - indien nodig - het buurthuis open
te stellen voor blokkende studenten.
Tenslotte is er nieuws van onze pastorij. Het stadsbestuur erkent definitief de kerkfabriek
als eigenaar van het gebouw. En nu maar duimen voor een succesvolle renovatie.