Enquête "Schendelbeke 2030"

Op zondag 13 oktober 2024 vinden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Met de dorpsraad willen we in aanloop naar deze verkiezingen een Prioriteitenlijst

'Schendelbeke 2030' opstellen voor de politieke partijen, waarin we onze verwachtingen

naar realisaties in de nieuwe bestuursperiode voor Schendelbeke formuleren.

En die nieuwe bestuursperiode vangt aan op 1 januari 2025 en loopt tot 31 december 2030.

Vandaar dat we deze prioriteitenlijst "Schendelbeke 2030" noemen. Waar willen we staan

tegen 2030?

De dorpsraad wilt tegen eind 2023, 1 jaar voor de verkiezingen, 'Schendelbeke

2030' voorstellen aan de politieke partijen. Dat geeft hen de kans om onze punten al dan

niet op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Graag willen we zoveel mogelijk inwoners van Schendelbeke betrekken bij het

samenstellen van de prioriteitenlijst 'Schendelbeke 2030'.

Hieronder vind je een vragenlijst met thema's waar we graag jullie mening over kennen.

Je kan de thema's ook in een volgorde van belangrijkheid zetten.

Of je geeft zelf ook ideeën aan die bij jou en/of mensen in de buurt leven?

Laat het ons weten. We kijken met belangstelling uit naar jullie reacties.

In november gaan we aan de slag met alle ontvangen reacties.

Laat je stem nu reeds horen! Dat moet je volgend jaar ook doen.

deze enquête neemt max 10 min van jullie tijd in, klik hier: https://forms.gle/6Vnnz3UCizUyBcxSA