Laat ons jouw mening horen!

Kwartier van de Toekomst?


Beste inwoner,

Landsverdediging wil in de provincie Oost-Vlaanderen een zogenaamd "Kwartier van de toekomst" "realiseren. Op 24 februari diende ons stadsbestuur een dossier in bij de minister, waarmee het zich kandidaat stelt om als gaststad te fungeren. Het dossier werd voorbereid in samenwerking met Solva die de Godsbergkouter in ons dorp weerhield als de meest geschikte locatie. De dorpsraden werden hier niet bij betrokken.

Voor alle duidelijkheid : het betreft een kandidatuurstelling, naast twee andere kandidaten. We vernemen dat de ministerraad in mei de knoop zou doorhakken. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de stad: 
 "geraardsbergen.be/geraardsbergen-dient-kandidatuur-in-als-gaststad-voor-kwartier-van-de-toekomst"    met in de bijlage een grondige toelichting. Op pagina 16 vindt u een kaartje met de voorgestelde locatie. 

Als dorpsraad zijn we zeer bezorgd over de impact die de aanwezigheid van de Kazerne (gepland ten zuiden van de Aalstsesteenweg tot aan de spoorweg - de "Godsberg") zou hebben op de leefbaarheid van ons dorp; temeer omdat hier een aantal gevechtseenheden zullen gestationeerd worden die een oefenterrein (gepland ten noorden van de steenweg) nodig hebben. We vrezen dan ook dat het landelijk karakter van ons dorp zou verloren gaan.

Het stadsbestuur nam dit initiatief vanuit de oprechte bedoeling om de tewerkstelling in eigen streek een boost te geven. Volgens ons zal men echter ook moeten rekruteren in de bredere regio, zodat het aantal werknemers vanuit Geraardsbergen zelf, beperkter zal zijn.

Een aantal inwoners hebben een actiecomité opgericht : facebook "Geen Kwartier van de Toekomst in Schendelbeke"  Uw dorpsraad maakt er geen deel van uit. Dit valt immers niet binnen onze opdracht. Ten persoonlijke titel is iedereen uiteraard vrij om zich bij het comité aan te sluiten.

Mocht Geraardsbergen weerhouden worden, dan zal het bestuur een taskforce participatie instellen. Als dorpsraad zullen we er dan mee voor zorgen dat :

- er een grondig overleg tot stand komt tussen de inwoners, het bestuur, Solva en Defensie
- het project zoveel mogelijk meerwaarde kan scheppen voor Schendelbeke,
- de impact op de leefbaarheid (geluidshinder, visuele hinder, overlast op het vlak van mobiliteit....) zoveel als kan beperkt wordt.

Uiteraard willen we u nu al de kans bieden om uw mening te ventileren en dit via de link naar onze enquête: https://forms.gle/oC5DHjoYE4g6x4qh9

Met vriendelijke groeten, namens de dorpsraad,

Guido De Pelsemaeker

Voorzitter

De presentatie van de stad

hieronder kan u de Toelichting van de kandidaatstelling vinden die op de gemeenteraad van 16 maart 2022 werd voorgesteld

.