Laat aan de stad jouw mening of vragen horen:
kwartiervandetoekomst@geraardsbergen.be


Kwartier van de Toekomst?


Beste inwoner,

Landsverdediging wil in de provincie Oost-Vlaanderen een zogenaamd "Kwartier van de toekomst" "realiseren. Op 24 februari diende ons stadsbestuur een dossier in bij de minister, waarmee het zich kandidaat stelde om als gaststad te fungeren. Het dossier werd voorbereid in samenwerking met Solva die de Godsbergkouter in ons dorp weerhield als de meest geschikte locatie. De dorpsraden werden hier niet bij betrokken.

Ondertussen werd de kandidatuurstelling van de stad Gerradsbergen door de ministerraad weerhouden.
 
Als dorpsraad zijn we zeer bezorgd over de impact die de aanwezigheid van de Kazerne (gepland ten zuiden van de Aalstsesteenweg tot aan de spoorweg - de "Godsberg") zou hebben op de leefbaarheid van ons dorp; temeer omdat hier een aantal gevechtseenheden zullen gestationeerd worden die een oefenterrein (gepland ten noorden van de steenweg) nodig hebben. We vrezen dan ook dat het landelijk karakter van ons dorp zou verloren gaan.

Het stadsbestuur nam dit initiatief vanuit de oprechte bedoeling om de tewerkstelling in eigen streek een boost te geven. Volgens ons zal men echter ook moeten rekruteren in de bredere regio, zodat het aantal werknemers vanuit Geraardsbergen zelf, beperkter zal zijn.

Een aantal inwoners hebben een actiecomité opgericht : https://www.facebook.com/groups/reddegodsbergkouter 
Uw dorpsraad maakt er geen deel van uit. Dit valt immers niet binnen onze opdracht. Ten persoonlijke titel is iedereen uiteraard vrij om zich bij het comité aan te sluiten.

Ondertussen heeft het stadsbestuur een aantal werkgroepen opgestart.
U kan de verslagen volgen via volgende link:
https://www.geraardsbergen.be/kwartier-van-de-toekomst

Als dorpsraad willen we er mee voor zorgen dat :

- er een grondig overleg tot stand komt tussen de inwoners, het bestuur, Solva en Defensie
- het project (indien het er komt) zoveel mogelijk meerwaarde kan scheppen voor Schendelbeke,
- de impact op de leefbaarheid (geluidshinder, visuele hinder, overlast op het vlak van mobiliteit....) zoveel als kan beperkt wordt.

Wil jij je mening kwijt of zit je met persoonlijke vragen omtrent dit dossier, aarzel dan niet en stel je vragen via: kwartiervandetoekomst@geraardsbergen.be

Met vriendelijke groeten, namens de dorpsraad,

Jan Thienpont De Coster

Voorzitter

De presentatie van de stad

hieronder kan u de Toelichting van de kandidaatstelling vinden die op de gemeenteraad van 16 maart 2022 werd voorgesteld

.