Belangrijk om weten!

De jaarlijkse BBQ van de dorpsraad is omwille van Corona AFGELAST voor 2020.